REKLAMA • MARKETING • DARČEKOVÉ PREDMETY • GRAFICKÉ PRÁCE

Barbora Lippártová - Konateľka spoločnosti

Tel.: +421 911 910 523

E-mail: borrador.eu@gmail.com

www.borrador.eu

IČO: 48 193 291 _ DIČ: 212 008 96 53

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. - 2945005934/1100