Web

 

Webstránka je v súčasnej dobe najdôležitejším prvkom propagácie každej firmy. Mala by byť ľahko vyhľadateľná, pravidelne aktualizovaná a graficky príťažlivá.